murat@mucemdanismanlik.com TR EN


Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür. 

İşyerinde kullanılan tüm MSDS’ler (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) incelenerek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikteki kimyasallar belirlenir. Daha sonra ilgili standartlar (EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35) kullanılarak Bölge hesaplamaları yapılır ve doküman oluşturulur.

Mucem Danışmanlık © 2018

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür. 

İşyerinde kullanılan tüm MSDS’ler (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) incelenerek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikteki kimyasallar belirlenir. Daha sonra ilgili standartlar (EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35) kullanılarak Bölge hesaplamaları yapılır ve doküman oluşturulur.